Часто задаваемые вопросы

Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм тыл хезмәтчәннәре өчен торак алу шартлары нинди?

«Ветераннар турында» 1995 елның 12 гыйнварындагы 5-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә торак белән тәэмин итү буенча социаль ярдәм чараларын алу хокукына ия:

- Бөек Ватан сугышында катнашучылар (15 нче статья);

- Бөек Ватан сугышы инвалидлары (14 нче статья);

- торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак исәпкә куелган Бөек Ватан сугышы инвалидларының (толларының) һәм сугыш хәрәкәтләре ветераннарының гаиләләре әгъзалары (21 нче статья).

Тыл хезмәткәрләренә торак урыны алуга субсидия бирү әлеге законда каралмаган.

Торак шартларын яхшырту рәвешендәге социаль ярдәм чараларын алу хокукы федераль бюджет акчалары исәбеннән түбәндәге гамәлдәге законнар белән каралган:

- Россия Федерациясе Торак кодексы белән 49,50,51 статьялар.

- "Торак бина, Торак бина яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану турындагы нигезләмәне раслау хакында «2006 елның 28 гыйнварындагы 47 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары.

- Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгының 2010 елның 18 гыйнварындагы 809-СК/07 номерлы тәкъдимнәре.

- Россия Федерациясе Торак Кодексының 14 һәм 50 статьялары нигезендә кабул ителгән 99нчы номерлы Сарман муниципаль районы Советы карары.

Алар нигезендә торак урыннарына мохтаҗлар буларак гражданнар таныла:

1.Социаль найм килешүе буенча яки милек итеп тормаган очракта

2.Социаль найм килешүе буенча яки милектә 12 кв. метрдан кимрәк торак булган очракта (РФ Торак кодексының 50 ст. һәм Сарман муниципаль районы Советының 2006 елның 19 декабрендәге 99 номерлы карары нигезендә).

3.Ведомствоара комиссия карары нигезендә торакның яшәү өчен яраксыз булуы ачыкланган очракта.

4.Әгәр гаилә составында хроник авыруның авыр төре белән интегүче авыру булса, аның белән бер фатирда бергә яшәү мөмкин түгел һәм социаль наем шартнамәсе буенча шөгыльләнә торган яки милек хокукында булган башка торак урыны булмаган башка торак урыны булмаса.

Тиешле авырулар исемлеге Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2006 елның 16 июнендәге 378 номерлы карары белән расланган.

Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак исәпкә кую өчен кирәкле документлар исемлеге:

1. Муниципаль район башлыгы исеменә гариза

2. Йорт кенәгәсеннән өземтә – авыл Советыннан

 

3. Финанс шәхси исәп кәгазе - авыл советы яки ЕРЦ

4. Гаилә составы турында белешмә – Авыл Советыннан

5. Коммуналь хезмәтләр буенча бурычның булмавы турында белешмә-ЕРЦдан

6. Паспорт күчермәсе

7. Никахлашу турында таныклык күчермәсе

8. Сарман социаль яклау идарәсеннән белешмә (категория күрсәтеп һәм социалҗ чаралары алу белән)

9. Пенсия фондыннан белешмә (категория күрсәтеп)

10. Торак бинага документлар күчермәләре (ордер, дәүләт теркәве турында таныклык, аренда килешүе, найм килешүе һ. б.)

11. Йортның техник паспортының күчермәсе

13. ТИБтан һәм Татарстан Республикасы буенча торак булмау турында белешмә

14. ТИБдан йортның тузуы турында белешмә

15. Бөек Ватан сугышы ветераны, инвалиды, тол хатыннары турында белешмә яки таныклык

16. Хәрби комиссариаттан хезмәт үтү турында белешмә

17. Барлык гаилә әгъзаларының ИНН күчермәсе

18. Иминият таныклыгы күчермәсе

19. Нотариус биргән ышаныч күчермәсе (әгәр Бөек Ватан сугышы ветераннары үз документларын шәхси затка тапшырса) һәм ышанычлы затның паспорт күчермәсе

21. Суд карарының күчермәләре (әгәр Бөек Ватан сугышы ветераны эшкә яраксыз дип табылса)

22. Район үзәк хастаханәсеннән авыру күрсәтелгән белешмәләр (әгәр Бөек Ватан сугышы ветераны авыру ятса)

23. Тизберкеткеч

Искәрмә: әгәр прописка урыны биш ел эчендә үзгәргән икән, прописка һәм йорт кенәгәсеннән өземтә датасын күрсәтеп, алдагы яшәү урыныннан белешмә, торак бинага хокук билгеләү документының күчермәсен бирергә кирәк. Биш ел эчендә башка шәһәрдә яки районда язылган булса, торак бинага документлар, яшәү урыныннан белешмә, йорт кенәгәсеннән өземтә һәм әлеге шәһәрдән яки районнан теркәү палатасыннан белешмә бирергә кирәк. Әгәр белешмә 15 көн элек алынган булса, документлар кабул ителми, бу документларны яңадан яңартырга кирәк.

Белешмәләр өчен телефон: (885559) 25236

Сораулар исемлегенә кире кайту

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International